Rachunkowość spółek komandytowych

Spółki komandytowe są coraz częściej spotykane na polskim rynku. Wpływ na to ma przede wszystkim swoboda działań w jej obszarze, możliwość dowolnego inwestowania czy wkładów finansowych. Jednak rozliczenia i obowiązki rozdzielane pomiędzy komandytariuszami wcale nie muszą być już takie proste.

Okazuje się, że nie każdy ma smykałkę do prowadzenia ksiąg rachunkowych, tym bardziej kiedy branża, w której działamy znacznie odbiega od matematycznych wyliczeń. Rachunkowość spółek komandytowych bez względu na osiągany przychód w skali roku czy rozmiar prowadzonej działalności przebiega w oparciu o prowadzenie ksiąg rachunkowych całkowitych.

Co więcej, spółka komandytowa jak każda inna musi prowadzić systematyczną ewidencję wszelkich dowodów księgowych oraz przeprowadzać regularnie inwentaryzację dotyczącą zgromadzonych aktywów i rzeczywistego stanu pasywów. To nie wszystko bowiem obowiązkiem komandytariuszy jest dostarczanie sprawozdań finansowych oraz przechowywanie wszelkiej dokumentacji przez okres objęty zgodnie z art. 102-124 ustawy z dnia 15.09.2000 zawierającym poszczególne wytyczne w ramach Kodeksu spółek handlowych.

Trzeba przyznać, że samodzielne prowadzenie rachunkowości z tego rodzaju spółce może przysporzyć sporo kłopotów tym bardziej, że każdy z komandytariuszy ma przecież inne zawodowe obowiązki. Na szczęście z pomocą przychodzi rachunkowość Olsztyn, takie jak Biuro Stencel, które z chęcią zajmie się szczegółową księgowością tejże spółki. Ciekawostką jest fakt, iż rzeczywiście praktycznie wszystkie spółki komandytowe korzystają z tego rodzaju propozycji i tym samym nie mają problemów z rozliczeniami finansowymi.

 

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *