Na co uważać przed wizytą w stacji kontroli pojazdów?

Kontrola pojazdu pod względem technicznym to obowiązek, który każdy właściciel samochodu musi raz w roku spełniać. Od roku 2017 w kwestii badań, jakie przeprowadzane są w autoryzowanych stacjach kontroli pojazdu, nastąpiły spore zmiany. Kolejne przyszły wraz z majem w 2018 roku. Kierowcy powinni się z nimi zapoznać, by podczas wizyty w takich obiektach nic nie było dla nich zaskoczeniem.

Płatność z góry

Dokładnie od 13 listopada 2017 roku każdy właściciel pojazdu, który ma zamiar odbyć wizytę w obiekcie, takim jak stacja kontroli pojazdów, musi wiedzieć, że za badanie techniczne zapłaci jeszcze przed jego realizacją, a więc niezależnie od wyniku. Opłata jest obowiązkowa nawet wtedy, gdy pojazd nie przejdzie kontroli z wynikiem pozytywnym. Pocieszający jest za to fakt, że kolejne – już po naprawie wykrytych usterek odbędzie się już jedynie za symboliczną opłatą. Warto więc, by pojazd był rzeczywiście sprawny.

Dzisiaj nie ma już mowy o tym, by pracownicy stacji kontroli pojazdów mogli „przymknąć oko” na pewne defekty auta. Co ważne, informacja o negatywnym wyniku kontroli trafia do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Nie jest to korzystne, ponieważ taką może sprawdzić między innymi przyszły nabywca pojazdu, dzięki czemu zyska dane na temat ewentualnych usterek samochodu. Nie ma też szansy na znalezienie innej stacji kontroli pojazdów, bo w rejestrze widnieć będą wady pojazdu, co przekreśla możliwość uzyskania pozytywnej opinii przez inną stację.

Termin realizacji badania

Stacja kontroli pojazdów musi być odwiedzana raz w roku, bo właśnie tyle jest ważne badanie techniczne. Właściciele pojazdów mechanicznych, które są rejestrowane w Polsce i poruszają się po naszych drogach, muszą jednak wiedzieć, że w maju 2018 roku nastąpiły w kwestii terminów pewne zmiany. Właściciele pojazdów, którzy bagatelizują konieczność przeprowadzenia kontroli stanu technicznego samochodu, nie pozostają już bezkarni i nie mogą wykonać go w dowolnym czasie. Mają na to dokładnie 30 dni od daty przedawnienia poprzedniego badania. Jeśli i w tym terminie nie udadzą się do stacji kontroli pojazdów, za takie badanie będą musieli zapłacić dwa razy więcej. Są też oczywiście narażeni na mandat w razie kontroli auta podczas jazdy. Samochód bez ważnego przeglądu technicznego jest w Polsce uznawany za niesprawny i nie może być włączony do ruchu drogowego.

Na badanie techniczne pojazdu właściciel musi przygotować dokładnie 98 złotych + 1 złotych na opłatę ewidencyjną. Opłata tej wysokości pobierana jest identycznie taka sama we wszystkich stacjach kontroli pojazdów.

,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *