Jak przebiega obsługa wózków widłowych?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, ze obsługa wózków widłowych możliwa jest tylko w przypadku kiedy operator tego rodzaju sprzętu może wykazać się odpowiednimi uprawnieniami. Takie zdobyć może podczas specjalnego szkolenia, na jakim uczy się zarówno wszelkich manewrów możliwych do wykonywania na tego rodzaju sprzęcie jak i poznaje zasady teoretyczne, na przykład te związane z budową wózka, jego mechaniką czy bezpieczeństwem pracy przy jego wykorzystaniu. 

Sama obsługa wózka widłowego nie jest zadaniem zbyt trudnym. Jednak ponieważ sprzęt ten służy do załadunku, transportu i rozładunku materiałów ciężkich (nawet o wadze do kilkunastu ton) istnieje ogromne zagrożenie wypadku w czasie jego wykorzystywania. Właśnie dlatego praca tego typu może być wykonywana przez specjalistów. W ten sposób zapewnia się bezpieczeństwo nie tylko przebywających w pobliżu pracowników, ale również chroni towar.

Wózki widłowe, jakie dostępne są do kupienia bądź wynajęcia w Gizo obsługuje się mechanicznie. To najczęściej wózki wyposażone w siedzisko dla operatora wraz z kabiną. Każdy wózek posiada widełki, na jakie zostaje założony towar (ten uprzednio umieszczany jest na specjalnej palecie). Warto pamiętać, że tylko w czasie załadunku, rozładunku bądź transportu widły mogą być uniesione do góry – jeśli maszyna jest wolna od towaru te muszą być zawsze zabezpieczone przy podłożu pojazdu. Nie wolno również przewozić na nich towaru niezabezpieczonego na paletach.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *