Zmiany w przepisach dotyczących zatrudnienia Ukraińców

Rok 2016 był rekordowy, jeśli spojrzymy na liczbę obywateli z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w celach zarobkowych. Polscy pracodawcy wystawili aż 1,3 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi. Niezbyt dobrą informacją jest natomiast fakt, że tylko 300 tys. z nich pracowało na postawie umowy o pracę i były za nich odprowadzane składki. Pozostali podpisywali umowę o dzieło albo po krótkim okresie zatrudnienia zaczynali pracować „na czarno”.

Teraz ma się to zmienić. Od 1 Stycznia 2018 roku ma obowiązywać na przykład ogólnopolski rejestr cudzoziemców, którzy będą pracować w Polsce. Dzięki temu będą oni znacznie bardziej chronieni. Dotyczyć to będzie również Ukraińców, którzy są tak atrakcyjną siłą roboczą w naszym kraju. Nadal funkcjonować będzie uproszczona procedura ich zatrudniania, Ukraińcy będą otrzymywać pobyty na pobyt  w Polsce i będą mogli pracować nawet bez uzyskania pozwolenia na pracę. Wszyscy mają być zaś ubezpieczeni, a pracodawcy będą podlegać wzmożonej kontroli. Zdarzało się na przykład, że pracownik, który uległ wypadkowi w miejscu pracy, nie mógł zgłosić się do lekarza, bo nie był ubezpieczony. Teraz do takiej sytuacji dochodzić nie będzie.

Nowelizacja ustawy zakłada wprowadzenie opłaty za rejestrację pracowników z Ukrainy w wysokości 30 złotych. Dzięki temu pracodawcy nie będą mogli już handlować oświadczeniami, a tylko rzeczywiście zatrudniać Ukraińców dla potrzeb funkcjonowania własnej firmy. Do tego wydawane oświadczenia będą wydawane do lat trzech. Rząd wprowadza również zezwolenia na pracę sezonową, zgodnie z którymi obywatele Ukrainy będą mogli legalnie pracować przez 8 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Ukraińcy nadal będą mogli zgłaszać się do agencji pośrednictwa pracy, która jest i będzie dla nich dodatkowym zabezpieczeniem. Agencja tłumaczy na język polski wszelkie dokumenty, jest pośrednikiem pomiędzy pracownikiem a pracodawcą. Pilnuje wypłacalności, nadzoruje warunki pracy i kontroluje, by pracowników traktowano godnie. Niejednokrotnie zajmuje się również zapewnieniem Ukraińcom noclegu czy dojazdu do miejsca pracy. To dobra opcja dla tych, którzy nie do końca znają polski rynek pracy i dla tych, którzy nie znają jeszcze języka polskiego w stopniu komunikatywnym, a jednak chcieliby wykonywać choćby proste zadania w celach zarobkowych.

Uproszczona procedura zatrudniania Ukraińców została wprowadzona jako odpowiedź chęci pracy w naszym kraju obywateli Ukrainy. To pomoc tym wszystkim, którzy w swoim kraju nie mogą znaleźć dobrej pracy i tym, którzy muszą uciekać ze swojej ojczyzny w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa. Musimy również pamiętać, że Ukraińcy łatają dziurę na rynku pracy, która powstała po masowych wyjazdach Polaków na obczyznę. Przez wiele lat w naszym kraju brakowało specjalistów wielu dziedzin, bo większość wyjechała do pracy do Niemiec albo na Wyspy. Dzisiaj na tych stanowiskach zatrudniani są obywatele Ukrainy, którzy według pracodawców pracują solidnie, są uczciwi i lojalni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *