Jakie zagrożenia niesie ze sobą brak procesu oczyszczania ścieków?

Oczyszczanie ścieków ma dziś naprawdę duże znaczenie. Oddawanie do środowiska odpadów poprodukcyjnych w formie nieoczyszczonych ścieków powoduje szybką degradację środowiska. Zanieczyszczenia napływające do niego z każdej strony są znaczącym problemem, dlatego nie należy go w żaden sposób pogłębiać. Co więcej, jest to znacznie droższe rozwiązanie, niż postawienie na oczyszczenie ścieków i odzysk wody produkcyjnej.

Czym są ścieki?

Jest przynajmniej kilka rodzajów ścieków, jednak w każdym z nich znajduje się mieszanina związków chemicznych, które w takiej formie są dla środowiska bardzo szkodliwe. Zwykle w nieoczyszczonej cieczy znajdują się białka, tłuszcze i oleje, ale także produkty naftowe, detergenty, metale ciężkie, chlor, siarka, rozpuszczone gazy i wiele, wiele innych substancji negatywnie wpływających na otoczenie.

Istnieją ścieki bytowe, przemysłowe i komunalne i każde z nich można poddać skutecznemu oczyszczeniu. Obecnie nie ma w Polsce prawa nakazującego oczyszczania wszystkich rodzajów ścieków, jednakże istnieje wiele możliwości, które pozwalają na sprawne i jednocześnie opłacalne wykonanie tego rodzaju procesów.

Jakie ścieki dostają się do środowiska?

W zależności od branży, do środowiska dostają się ścieki o różnym stopniu szkodliwości. W przypadku branży spożywczej pozostałości poprodukcyjnej będą zawierały głównie związki organiczne oraz drobnoustroje i zwierzęta pasożytnicze w postaci płazińców, czy obleńców. Ciecze te będą też zawierać wodę po myciu owoców i warzyw, czyli zawierającą resztki nawozów, ziemi, środków dezynfekujących, czy też kondycjonujących i wiele innych. Będą się od siebie różnić składem i dokładną zawartością elementów, ponieważ inne odpady powstają przy produkcji mięsa, a inne przy produkcji cukierniczej. Pewne jest jednak to, że ładunek szkodliwości dla środowiska każdorazowo jest bardzo konkretny i wyraźny.

W przypadku przemysłu farmaceutycznego, czy też kosmetycznego stosuje się coraz więcej rozwiązań pozwalających na oczyszczenie ścieków, ponieważ w tym przypadku odpady mogą być szczególnie niebezpieczne dla otoczenia.

Dlaczego ścieki są niebezpieczne?

Skład ścieków może być różnorodny i może stanowić idealne środowisko do rozwoju wirusów i bakterii odpowiedzialnych za rozpoczęcie dowolnej epidemii. Niewłaściwe odprowadzanie ścieków, brak kontroli nad ich składem to ciche przyzwolenie na rozsyłanie po świecie metali ciężkich, które doskonale radzą sobie z wnikaniem w glebę, a więc i do roślin. Detergenty, pestycydy, fenole i wiele innych szkodliwych substancji uszkadza narządy wewnętrzne. Spożywanie zanieczyszczonych roślin prowadzi do zatruć o różnym natężeniu, a także do degradacji funkcyjnych organizmu. Ścieki wylewane do zbiorników wodnych zabijają środowisko ryb i stają się realnym źródłem zakwaszenia gleb wokół.

Ścieki skrajnie negatywnie wpływają ja środowisko i na życie ogółem. Brak tendencji do oczyszczania ścieków przemysłowych, czy chociażby komunalnych mogłoby spowodować szybką, nieuniknioną degradację jakości środowiska, a także brak dobrej jakości wody pitnej.

, ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *